Tester

 

 

Kajakcoachen.se erbjuder prestationstester i paddling,v som kan användas både i utvärdering och planering av din träning! Testerna är nyttiga framför allt för din paddelmaskinsträning, och de kan även tillämpas till träning på vattnet. Genom testet får du bland annat reda på vilken hastighet, watt och puls du ska träna på för att få ut mest av din träning!

 

 

Prestationstest i paddling

Vid ett prestationstest i paddling utför jag laktatmätningar av kapillärblod med hjälp av avancerad och vetenskapligt validerad utrustning (Lactate Pro 2), för att få fram din tröskelkapacitet. Mer om vilken inverkan tröskelkapaciteten har på din prestation kan du läsa om längre ned.

 

Ordinarie pris: 850:-

 

Vi tar även emot grupper på upp till 4-5 personer vid ett testtillfälle, och då kan priser revideras.

 

Bokning sker till info@kajakcoachen.se

 

 

Testutförande

 

Vid ett test får du utföra mellan 4-7 intervaller á 5 minuter på olika belastningar eller hastighet. Mellan varje intervall får du 1 minuts vila, samtidigt som jag gör ett litet stick i ett finger och tar ett kapillärprov på en liten droppe blod. Sticket känns lite grann, men gör inte särskilt ont. Bloddroppen analyseras i utrustningen och ger inom knappt 15 sekunder ett svar på hur mycket laktat ditt blod innehåller.

 

Efter avslutat test, för jag in mätvärden i ett vetenskapligt validerat program, för att beräkna din tröskelkapacitet. Utifrån detta värde får du ut en rekommendation på träningsintensitet för att förbättra tröskelkapacitet, med hjälp av puls och belastning/hasighet.

 

Ett test kan utföras inom vilken idrott som helst, och var som helst. Tester inomhus på löpband, cykelergometer, roddmaskin eller paddelmaskin, där det är enkelt att bestämma belastning/hastighet ger mer standardiserade mätresultat, men tester kan även utföras i mer verkliga idrottssammanhang så som på löparbanan, på cykeln, ute i kajaken eller i simbassängen. Ett test tar cirka 45-60 minuter inkl. uppvärmning.

 

 

Tröskelkapacitet

 

När kroppen arbetar hårt bildas ett antal olika trötthetsrelaterade ämnen i kroppen, som orsakar en känsla av trötthet. Samtidigt som dessa ämnen bildas, kämpar vår kropp med att transportera bort dem från våra muskler så att vi ska kunna fortsätta arbeta. Vid en specifik arbetsbelastning når kroppen en gräns eller en tröskel där den inte hinner med att transportera bort trötthelaktatkurvatsämnena i samma takt som de bildas. Trötthetsämnena blir bara fler och fler och tillslut måste du stanna av eller sakta in, för att musklerna ska kunna fungera. En känsla av stumhet i muskulaturen är vanlig.

 

Bilden till höger visar en klassisk laktatkurva vid ett tröskeltest, där man ser hur laktatet plötsligt sticker iväg och musklerna inte klarar av att transportera bort laktatet.

 

Den arbetsbelastning, intensitet, hastighet eller puls där denna “tröskel” nås, nämns som din tröskelkapacitet. Genom ett så kallat tröskeltest där laktat (mjölksyra) mäts i blodet, kan tröskelkapaciteten bestämmas. Under de senaste åren har forskningen pekat mer och mer på att tröskelkapaciteten har en allt viktigare roll i prestationen i uthållighetsidrott. Till och med viktigare än syreupptagningsförmågan. Inom löpning kan man t.ex. se ett oerhört starkt samband med en god tröskelkapacitet och resultat vid allt ifrån 800 meter till marathondistansen. Då tröskelkapaciteten tränas bäst genom att träna i en arbetsbelastning nära den nuvarande tröskelkapaciten är det till stor hjälp att mäta detta värde för att veta att man tränar i rätt belastning, hastighet eller puls. Till skillnad från VO2max-tester i laboratorium är tröskeltestet relativt billigt och kan med fördel användas även av motionärer i sin träningsplanering.

 

 

Beräkning av tröskelkapaciteten

 

Vid ett tröskeltest får man ut flera olika mätvärden som i ett diagram bildar en kurva. Utifrån kurvan utläses vilken tröskelkapaciteten är och det finns idag en mängd olika sätt att göra dettaformel på. Den mest klassiska varianten är att bestämma tröskelkapaciteten utifrån där kurvan korsar 4 mmol laktat. Denna metod utgår från att tröskelkapaciteten ligger vid en ansamling av 4 mmol laktat i blodet, vilket i verkligheten inte behöver stämma, laktatmängden uppnådd vid tröskelkapaciteten skiljer sig åt mellan individer.

 

Det finns utöver 4-mmols-metoden en rad andra tillvägagångssätt, men jag väljer att använda en nyare metod som kallas D-max. Den är både reliabel och validerad vetenskapligt.

 

Bilden nedan visar en förenkling över hur D-max beräknar tröskelkapaciteten vid två olika tester, innan och efter en träningsperiod av löpning. Observera hur tröskelkapaciteten “förskjutits” från 12,8 till 13,4 km/h.

 

 

Felkällor

 

Vid laktatmätningar finns det ett antal olika felkällor som kan påverka resultatet av ett test. Exempel på detta är:

 

  • Ej standardiserad mätmetod
  • Ej standardiserad uppvärmning
  • Kontaminering av blodet (svett, smuts, handsprit)
  • Felaktiga provtagningar
  • Påverkan av tidigare arbetsbelastningar i närhet i tid
  • Felaktig beräkning eller uppskattning av mätpunkterna i laktatkurvan.

 

 

Trots de många olika felkällorna har laktatmätning med den utrustning som jag använder (Lactate Pro 2), en felmarginal på endast cirka 2 % om mätningarna utförs korrekt. Detta är väl godkänt inom medicinskt arbete och utrustningen används både på medicinska laboratorier och i vetenskapliga studier.

 

Då mätutrustningen är mycket precis, krävs det att testledaren har djup kunskap inom området och stor erfarenhet av testmetodiken för att erhålla precisa värden. Jag har universitetsutbildning inom testmetodik i idrottssammanhang och har utfört över 150 laktatmätningar både i labbmiljö och ute i fältet.

 

 

 

Kontakt: info@kajakcoachen.se eller 073-6254198